ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΣΗΜΑΝΣΗ CEΌλα τα προϊόντα της ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. παράγονται σύμφωνα με τις Οδηγίες
και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
καθώς και τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή άλλα διεθνή Πρότυπα.

 • Έτοιμο σκυρόδεμα:
  Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ. ’97),
  Πρότυπο Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΕΝ 206:2011.
 • Ασφαλτικά:
  Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13108.01, Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΟ 1501.
 • Έτοιμα κονιάματα:
  ΕΝ 998.1 – Επιχρίσματα
  ΕΝ 998.2 – Κονιάματα δόμησης
  ΕΝ 12004 – Κόλλες πλακιδίων
  ΕΝ 13888 – Αρμόστοκοι
  ΕΝ 13813 – Κονιάματα δαπέδων
  ΕΝ 1504 – Κονιάματα για την επισκευή & προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα
  ETAG 004 – Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης όψεων κτιρίων.