ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΗ ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. διαθέτει µια σύγχρονη µονάδα
παραγωγής ασφαλτικών προϊόντων στις κεντρικές
εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Χορδάκι Χανίων
µε δυναµικότητα παραγωγής που ανέρχεται
στους 120 τόνους/ώρα.

Παράγονται οι παρακάτω ποιότητες προϊόντων:

  • ΑΣ 12,5 (πρώην ΠΤΠ A265 B' Κυκλοφορίας
    και Α265 Γ' Ισοπεδωτική)
  • ΑΣ 20 (πρώην ΠΤΠ Α265 Β' Ισοπεδωτική
    και Α' Κυκλοφορίας)
  • Αντιολισθηρά μίγματα (βάσει μελετών ΚΕΔΕ
    ή κατά παραγγελία πελάτη).

Τα προϊόντα που παράγονται από τη µονάδα φέρουν
πιστοποίηση CE, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 13108.01 και το νέο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501.

Επίσης παράγεται συσκευασµένο σε σάκους
και δοχεία των 25Κg, το έτοιµο ψυχρό ασφαλτόµιγµα
για επισκευές οδοστρώµατος FINOMIX COLD•PATCH,
πιστοποιηµένο από το ΚΕΔΕ.