ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝΗ ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. παράγει τα ακόλουθα προϊόντα
έτοιµου σκυροδέµατος και ελαφρο-σκυροδέµατος
για τη δηµιουργία δαπέδων και υποστρωµάτων
δαπέδων µε εξαιρετικές ιδιότητες, αυξηµένες
µηχανικές αντοχές και άριστη εργασιµότητα:


 • Έτοιµο σκυρόδεµα για την επίστρωση
  δαπέδων & υποστρωµάτων

 • Έτοιµο σκυρόδεµα για την επικάλυψη
  ενδοδαπέδιας θέρµανσης

 • Θερµοµονωτικό ελαφρο-σκυρόδεµα
  µε κόκκους διογκωµένης πολυστερίνης

 • Θερµοµονωτικό ελαφρο-σκυρόδεµα
  µε βάση την ελαφρόπετρα
 • ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
  ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΗ ΑΜΜΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

Από την εταιρεία διατίθενται επίσης τα ακόλουθα συσκευασµένα κονιάµατα δαπέδων FINOMIX: